En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 21 มีนาคม 2562 (12:29)
6.95 เปลี่ยนแปลง : +0.10
% เปลี่ยนแปลง : 1.46%
ราคาสูงสุด 7.00 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 986,400
ราคาต่ำสุด 6.80 มูลค่า (พันบาท) 6,859,850

ปฎิทินนักลงทุน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
10 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.
สถานที่: อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 21.56 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่: 27 เมษายน 2561
เวลา: 04:29:11 นาที
อ่านต่อ +