En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 24 เมษายน 2562 (16:35)
8.15 เปลี่ยนแปลง : -0.10
% เปลี่ยนแปลง : -1.21%
ราคาสูงสุด 8.30 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 403,600
ราคาต่ำสุด 8.10 มูลค่า (พันบาท) 3,291,670

ปฎิทินนักลงทุน

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สถานที่: ห้องประชุมบริษัท 2701-2703 ชั้น 27
เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 21.56 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่: 10 เมษายน 2562
เวลา: 01:58:14 นาที
อ่านต่อ +