En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 20 ตุลาคม 2560 (16:39)
15.40 เปลี่ยนแปลง : -0.20
% เปลี่ยนแปลง : -1.28%
ราคาสูงสุด 15.70 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,851,900
ราคาต่ำสุด 15.30 มูลค่า (พันบาท) 74,905,940

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2559

ขนาดไฟล์: 9.26 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วันที่: 07 เมษายน 2560
เวลา: 02:32:32 นาที
อ่านต่อ +