En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 19 มกราคม 2561 (16:38)
17.30 เปลี่ยนแปลง : +0.10
% เปลี่ยนแปลง : 0.58%
ราคาสูงสุด 17.40 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,669,600
ราคาต่ำสุด 17.20 มูลค่า (พันบาท) 28,913,870

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2559

ขนาดไฟล์: 9.26 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วันที่: 07 เมษายน 2560
เวลา: 02:32:32 นาที
อ่านต่อ +