En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 16 ตุลาคม 2561 (16:37)
9.10 เปลี่ยนแปลง : -0.25
% เปลี่ยนแปลง : -2.67%
ราคาสูงสุด 9.35 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,507,900
ราคาต่ำสุด 9.10 มูลค่า (พันบาท) 13,819,780

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 6.63 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่: 27 เมษายน 2561
เวลา: 04:29:11 นาที
อ่านต่อ +