En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 23 เมษายน 2561 (16:37)
7.45 เปลี่ยนแปลง : -0.10
% เปลี่ยนแปลง : -1.32%
ราคาสูงสุด 7.55 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 846,100
ราคาต่ำสุด 7.45 มูลค่า (พันบาท) 6,336,995

ปฎิทินนักลงทุน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.
สถานที่: อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 6.63 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วันที่: 07 เมษายน 2560
เวลา: 02:32:32 นาที
อ่านต่อ +