En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 (16:37)
7.00 เปลี่ยนแปลง : +0.05
% เปลี่ยนแปลง : 0.72%
ราคาสูงสุด 7.05 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 463,500
ราคาต่ำสุด 6.95 มูลค่า (พันบาท) 3,236,350

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 6.63 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่: 27 เมษายน 2561
เวลา: 04:29:11 นาที
อ่านต่อ +