En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 18 มกราคม 2564 (11:19)
7.25 เปลี่ยนแปลง : +0.20
% เปลี่ยนแปลง : 2.84%
ราคาสูงสุด 7.45 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,075,500
ราคาต่ำสุด 7.10 มูลค่า (พันบาท) 44,310,615

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 27.05 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่: 07 สิงหาคม 2563
เวลา: 02:15:43 นาที
อ่านต่อ +