En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 14 สิงหาคม 2563 (16:35)
3.04 เปลี่ยนแปลง : -0.08
% เปลี่ยนแปลง : -2.56%
ราคาสูงสุด 3.14 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,634,800
ราคาต่ำสุด 2.98 มูลค่า (พันบาท) 14,093,904

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 27.05 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่: 07 สิงหาคม 2563
เวลา: 02:15:43 นาที
อ่านต่อ +