En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 27 ตุลาคม 2563 (12:29)
3.86 เปลี่ยนแปลง : -
% เปลี่ยนแปลง : -%
ราคาสูงสุด 3.88 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 985,100
ราคาต่ำสุด 3.84 มูลค่า (พันบาท) 3,794,848

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 27.05 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่: 07 สิงหาคม 2563
เวลา: 02:15:43 นาที
อ่านต่อ +