En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 09 มิถุนายน 2566 (15:18)
3.98 เปลี่ยนแปลง : -0.02
% เปลี่ยนแปลง : -0.50%
ราคาสูงสุด 4.00 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 463,500
ราคาต่ำสุด 3.96 มูลค่า (พันบาท) 1,849,748

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

แบบ 56-1 One Report 2565

ขนาดไฟล์: 19.97 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันที่: 12 เมษายน 2566
เวลา: 02:05:22 นาที
อ่านต่อ +