En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 25 กันยายน 2563 (16:39)
3.58 เปลี่ยนแปลง : -0.22
% เปลี่ยนแปลง : -5.79%
ราคาสูงสุด 3.76 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,239,300
ราคาต่ำสุด 3.58 มูลค่า (พันบาท) 19,148,064

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 27.05 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่: 07 สิงหาคม 2563
เวลา: 02:15:43 นาที
อ่านต่อ +