En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2566 (16:36)
3.74 เปลี่ยนแปลง : -
% เปลี่ยนแปลง : -%
ราคาสูงสุด 3.78 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 272,400
ราคาต่ำสุด 3.74 มูลค่า (พันบาท) 1,019,278

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

แบบ 56-1 One Report 2565

ขนาดไฟล์: 19.97 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันที่: 12 เมษายน 2566
เวลา: 02:05:22 นาที
อ่านต่อ +