En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 23 กันยายน 2565 (16:36)
4.72 เปลี่ยนแปลง : -0.04
% เปลี่ยนแปลง : -0.84%
ราคาสูงสุด 4.80 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 859,300
ราคาต่ำสุด 4.72 มูลค่า (พันบาท) 4,082,738

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

แบบ 56-1 One Report 2564

ขนาดไฟล์: 29.03 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันที่: 12 เมษายน 2565
เวลา: 02:03:46 นาที
อ่านต่อ +