En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2564 (16:50)
4.98 เปลี่ยนแปลง : +0.12
% เปลี่ยนแปลง : 2.47%
ราคาสูงสุด 5.05 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,848,700
ราคาต่ำสุด 4.86 มูลค่า (พันบาท) 39,095,350

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2563

ขนาดไฟล์: 108.70 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันที่: 21 เมษายน 2564
เวลา: 02:46:39 นาที
อ่านต่อ +