En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2563 (16:36)
4.30 เปลี่ยนแปลง : +0.06
% เปลี่ยนแปลง : 1.42%
ราคาสูงสุด 4.42 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 12,999,300
ราคาต่ำสุด 4.24 มูลค่า (พันบาท) 56,394,562

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 27.05 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่: 07 สิงหาคม 2563
เวลา: 02:15:43 นาที
อ่านต่อ +