En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 23 เมษายน 2564 (16:50)
5.75 เปลี่ยนแปลง : -0.05
% เปลี่ยนแปลง : -0.86%
ราคาสูงสุด 5.80 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,267,200
ราคาต่ำสุด 5.65 มูลค่า (พันบาท) 30,146,810

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2563

ขนาดไฟล์: 108.70 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่: 07 สิงหาคม 2563
เวลา: 02:15:43 นาที
อ่านต่อ +