En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 31 มีนาคม 2566 (16:39)
4.46 เปลี่ยนแปลง : -0.04
% เปลี่ยนแปลง : -0.89%
ราคาสูงสุด 4.56 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,019,201
ราคาต่ำสุด 4.44 มูลค่า (พันบาท) 9,022,524

ปฎิทินนักลงทุน

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
สถานที่: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพิ่มเติม +

แบบ 56-1 One Report 2565

ขนาดไฟล์: 19.97 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันที่: 12 เมษายน 2565
เวลา: 02:03:46 นาที
อ่านต่อ +