En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 25 มิถุนายน 2567 (16:39)
3.72 เปลี่ยนแปลง : -0.02
% เปลี่ยนแปลง : -0.53%
ราคาสูงสุด 3.74 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 354,801
ราคาต่ำสุด 3.70 มูลค่า (พันบาท) 1,319,916

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

แบบ 56-1 One Report 2566

ขนาดไฟล์: 29.63 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วันที่: 26 เมษายน 2567
เวลา: 01:58:59 นาที
อ่านต่อ +