En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 21 มกราคม 2565 (16:37)
4.80 เปลี่ยนแปลง : -0.16
% เปลี่ยนแปลง : -3.23%
ราคาสูงสุด 4.96 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,844,700
ราคาต่ำสุด 4.76 มูลค่า (พันบาท) 38,046,472

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2563

ขนาดไฟล์: 108.70 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันที่: 21 เมษายน 2564
เวลา: 02:46:39 นาที
อ่านต่อ +