En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 09 มีนาคม 2564 (16:37)
5.50 เปลี่ยนแปลง : -0.10
% เปลี่ยนแปลง : -1.79%
ราคาสูงสุด 5.65 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,099,400
ราคาต่ำสุด 5.45 มูลค่า (พันบาท) 22,671,195

ปฎิทินนักลงทุน

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
สถานที่: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 27.05 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่: 07 สิงหาคม 2563
เวลา: 02:15:43 นาที
อ่านต่อ +