En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 22 ตุลาคม 2562 (16:39)
7.20 เปลี่ยนแปลง : +0.05
% เปลี่ยนแปลง : 0.70%
ราคาสูงสุด 7.20 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 622,100
ราคาต่ำสุด 7.05 มูลค่า (พันบาท) 4,421,655

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 21.56 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่: 10 เมษายน 2562
เวลา: 01:58:14 นาที
อ่านต่อ +