En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 27 มกราคม 2566 (16:38)
4.88 เปลี่ยนแปลง : +0.12
% เปลี่ยนแปลง : 2.52%
ราคาสูงสุด 4.90 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,879,950
ราคาต่ำสุด 4.78 มูลค่า (พันบาท) 9,151,698

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

แบบ 56-1 One Report 2564

ขนาดไฟล์: 29.03 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันที่: 12 เมษายน 2565
เวลา: 02:03:46 นาที
อ่านต่อ +