En | Th

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ >

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TTCL
สกุลเงิน: THB
ปรับปรุงเมื่อ : 23 สิงหาคม 2562 (16:37)
9.35 เปลี่ยนแปลง : +0.05
% เปลี่ยนแปลง : 0.54%
ราคาสูงสุด 9.40 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,804,100
ราคาต่ำสุด 9.15 มูลค่า (พันบาท) 16,715,610

ปฎิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +

รายงานประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 21.56 MB
อ่านต่อ >

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร +

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่: 10 เมษายน 2562
เวลา: 01:58:14 นาที
อ่านต่อ +