En | Th

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
นายบุณยกฤต เสาวรรณ
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่: เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30, สุขุมวิท 21(อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-260-8505
โทรสาร: 0-260-8525-6
อีเมล์: ir@ttcl.com